Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
A' Τάξη
Γιορτάζουμε το Πάσχα 23/03/2020
B' Τάξη
Γιορτάζουμε το Πάσχα 23/03/2020
Γ' Τάξη
Τα Πάθη και η Ανάσταση του Χριστού 23/03/2020
Δ' Τάξη
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Μεγάλη Βδομάδα 23/03/2020
Ε' Τάξη
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Μεγάλη Βδομάδα 23/03/2020
Στ' Τάξη
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Μεγάλη Βδομάδα 23/03/2020