Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα των Θρησκευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης!

Το μάθημα των Θρησκευτικών, στα πλαίσια της προσπάθειας για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, επιδιώκει την αρμονική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση.

Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το μάθημα των Θρησκευτικών καλείται να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα της καθημερινής ζωής μέσα από θεολογικές πηγές. Καλείται, επίσης, να κάνει τα παιδιά κοινωνούς των πανανθρώπινων και διαχρονικών αξιών, όπως είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη, η συγγνώμη, η κατανόηση και ο αλληλοσεβασμός, έτσι όπως αυτές παραδόθηκαν σε μας τόσο μέσα από την Αγία Γραφή όσο και μέσα από τη γραπτή και προφορική μας παράδοση.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχει εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό και επιμορφωτικό υλικό που εξυπηρετεί τον πιο πάνω σκοπό. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναπτυγμένο σε θεματικές ενότητες ανά τάξη. Η κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει επιμέρους διδακτικές ενότητες που συνοδεύονται με σχέδιο μαθήματος, βιβλιάριο εργασίας για το/τη μαθητή/τρια και εμπλουτιστικό υλικό. Το υποστηρικτικό υλικό θα λειτουργεί ως τράπεζα υλικού και καλών πρακτικών, στο οποίο θα μπορείτε να ανατρέξετε σε χρήσιμο υλικό για το μάθημα. Για περαιτέρω επιμόρφωση παρατίθενται χρήσιμα άρθρα και παρουσιάσεις.

Καθιστούμε σαφές ότι αυτός ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει τις δικές σας ιδέες, εισηγήσεις και καλές πρακτικές για το μάθημα των Θρησκευτικών. Είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι θα αγκαλιάσετε την προσπάθεια αυτή και ο ιστοχώρος θα αποτελέσει μια συλλογική και δυναμική διαδικασία, από την οποία θα επωφεληθούν εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες.

Καλή συνέχεια!
Ομάδα Υποστήριξης Θρησκευτικών