Ε' Δημοτικού

Το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ε΄ τάξη Δημοτικού επιδιώκει να διαμορφώσει στην αντίληψη των μαθητών την εικόνα της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού, που φιλοξενεί την οργανική ενότητα Χριστού και πιστών, μέσα στο οποίο βιώνεται και οικοδομείται η αδελφοσύνη, η φιλανθρωπία, η δικαιοσύνη και η ισότητα με διάφορους τρόπους, όπως είναι η Θεία Λειτουργία και τα Μυστήρια. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ τάξης Δημοτικού οι μαθητές θα μπορούν να τεκμηριώνουν, κατά συνέπεια, πως μέσα στον θεανθρώπινο αυτό οργανισμό της Εκκλησίας οι σχέσεις των ανθρώπων βαθαίνουν, όταν συμπεριφέρονται ως αδέλφια, σε βαθμό που να μοιράζονται τη χαρά και τη λύπη, να συμπορεύονται στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής, να αναχαιτίζουν τις διακρίσεις και την αδικία και να αντικρίζουν τους αλλόθρησκους με διάθεση σεβασμού και αποδοχής.

Επιπρόσθετα, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ τάξης Δημοτικού, όπου και παρουσιάζεται η εικόνα του όμορφου κόσμου του Θεού, επιδιώκεται να καταστούν ικανοί οι μαθητές να τεκμηριώνουν με ποιο τρόπο ο Θεός, μέσα από την ίδια ακόμη τη δημιουργία του κόσμου, φανερώνει την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Ακολούθως, επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές της εκκλησιαστικής τέχνης (αρχιτεκτονική, εικονογραφία, υμνολογία) ως προέκταση του όμορφου κόσμου του Θεού και να αντιληφθούν πως συνιστούν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Έτσι, θα καταστούν ικανοί να τεκμηριώνουν με παραδείγματα την τεράστια συνεισφορά της Εκκλησίας στην παραγωγή πολιτισμού.