Δ' Δημοτικού

Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Δ΄ τάξης Δημοτικού οι μαθητές/τριες θα ερμηνεύουν την παρακοή των πρωτοπλάστων ως ζήτημα έλλειψης εμπιστοσύνης στον Θεό και επιδίωξης εγωιστικής αυτοθέωσής τους, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή της κοινωνίας τους με τον Θεό – την πηγή της ζωής – που είχε ως αποτέλεσμα το κακό και ο θάνατος να εισέλθουν πια στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι η διασάλευση της σχέσης τους με τον Θεό οδήγησε και οδηγεί στη διασάλευση της σχέσης τους με τον πλησίον μιας και η κοινωνία αγάπης του ανθρώπου με τον πλησίον αποτελεί την πιο φυσική συνέπεια της σχέσης και της κοινωνίας του με τον Θεό.

Θα διακρίνουν την αγάπη του Θεού για την κορωνίδα της δημιουργίας, τον άνθρωπο, μέσα από την υπόσχεση που τους δόθηκε από τον Θεό ότι θα αποστείλει τον Υιό του στον κόσμο αλλά και μέσα από την αποκάλυψη του θελήματός του στους προφήτες, που αποσκοπούσε στο κάλεσμά τους για μετάνοια, επιστροφή τους δηλαδή στον δρόμο του Θεού και γενικότερα στην προετοιμασία τους για τον ερχομό του Υιού του Θεού στον κόσμο.

Μέσα από το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, των προφητών, της Παναγίας και των Αγίων θα οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος με την αγάπη προς τον Θεό γνωρίζει την αληθινή αγάπη, στην οποία καλείται να θεμελιώσει στον αγώνα του για το καλό και τη σχέση του με τον πλησίον, όχι μόνο τον τοπικά ή κοινωνικά πλησίον, τον συγγενή, τον ομοεθνή ή τον ομόθρησκο και ομόδοξο του, αλλά τον κάθε άνθρωπο ακόμα και τον εχθρό.

Θα ορίζουν την Εκκλησία ως μια παγκόσμια αδελφική κοινότητα ανθρώπων, με αρχηγό τον Χριστό και μέλη την κοινωνία των πιστών και θα προσδιορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη της στη σύγχρονη εποχή.