Στ' Δημοτικού

Την αντίληψη ότι η αλήθεια δεν είναι κάποιο θεωρητικό σχήμα, αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Χριστός, που καλεί τους ανθρώπους να τον συναντήσουν και να γίνουν μέτοχοι ενός νέου τρόπου ζωής, θέτει ενώπιον των μαθητών το μάθημα των Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης Δημοτικού. Τα σχολικά εγχειρίδια της Στ΄ τάξης έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν πως η συνάντηση αυτή μπορεί να λάβει χώρα εντός της Εκκλησίας, που αποτελεί έναν θεανθρώπινο οργανισμό, με καθολικό και οικουμενικό χαρακτήρα, που έχει ως αποστολή τη δημιουργία μιας παγκόσμιας αδελφικής κοινωνίας μέσω της μετάδοσης της Αλήθειας στις καρδιές των ανθρώπων. Έτσι, θα μπορούν να αξιολογούν και την ιστορική πορεία της Εκκλησίας στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και τον αγώνα της για διατήρηση της αλήθειας, μέσα από κλυδωνισμούς και διωγμούς, αιρέσεις και σχίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται και η γνωριμία των μαθητών με σημαντικούς σταθμούς από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας της Κύπρου.

Το μάθημα των Θρησκευτικών της Στ΄ τάξης Δημοτικού θέτει, συνάμα, ως γενικό σκοπό του τη γνωριμία των μαθητών με δείκτες αληθινής ζωής, όπως είναι η ταπείνωση, η υπομονή, η ελεημοσύνη, η προσευχή και η νηστεία, που δύνανται να τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να οδηγηθεί επακόλουθα σε κοινωνία με τον Θεό, τον συνάνθρωπο και τη φύση. Τοιουτοτρόπως, επιδίωξη του μαθήματος είναι να καταλήξουν οι μαθητές στο συμπέρασμα πως, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε διάσπαση με τον Θεό, κυριαρχείται από αντίθετες δυνάμεις, που τον ωθούν να μεταφέρει τη διάσπαση στον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και τη φύση, προκαλώντας τραύματα ζωής, όπως είναι οι διακρίσεις, η πείνα και η οικολογική καταστροφή.